Opitaan yhdessä

Uutta pedagogiikkaa yhteistyötaitojen oppimiseen.

Mikä TeamFluent on ja miten se toimii?

TeamFluent® on helppokäyttöinen, digitaalinen työkalu ryhmätyötaitojen harjoitteluun työelämää varten jo koulunkäynnin ja opiskelujen aikana. Sen tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksilöitä ja ryhmiä arvioimaan yhteistyötapojaan erilaisissa ryhmätyötilanteissa. Sovellus on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

TeamFluentia voi käyttää sekä  opetuksessa opiskelijoiden ja oppilaiden yhteistyötaitojen tunnistamisessa ja edistämisessä että opettajayhteisön ja opettajatiimien toimintatapojen kehittämisen tukena. 

TeamFluent ja koulutussektori

Yhdessä työskentely on keskeistä niin arkielämässä, opiskelussa kuin työelämässäkin, ja siihen liittyvät taidot tärkeitä ymmärtää ja hallita.

 

Työelämässä näitä taitoja kutsutaan yleensä työyhteisötaidoiksi. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa taidot määritellään osaksi laaja-alaista osaamista. Korkeakouluissa ja yliopistomaailmassa viitataan mm. työelämätaitoihin, tietotyövalmiuksiin sekä vuorovaikutustaitoihin. Ammatillisten oppilaitosten osalta keskeiseksi on nostettu mm. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen osana elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

TeamFluentin käyttö

OPPIMISTEHTÄVÄN VALINTA

Ota TeamFluent käyttöön opetustilanteissa, joissa yhtenä tavoitteena on yhteistyötaitojen oppiminen. 

Suunnittele tai valitse oppimistehtävä, jossa oppijat  työskentelevät ryhmissä. Tehtävä voi olla lyhytkestoinen ryhmätyö, laajempi projektityyppinen tehtävä tai toistuva työskentely esim. kotiryhmissä. 

Valitse opeteltavat taidot

Valitse TeamFluent-kyselyyn mukaan ne yhteistyötaidot ja näkökulmat, joiden arviointi sopii tehtävään ja oppimistavoitteisiin.

TeamFluentissa on valittavissa 13 eri yhteistyötaitoa sekä ryhmätyöhön liittyvät tunteet omana osa-alueenaan.

Voit myös valita arvioinnin näkökulmat. Ryhmätyön toiminnan arvioinnin lisäksi oppijat voivat arvioida sitä, miten he itse toimivat osana ryhmää.

ryhmätyöskentelyn arviointi

Pyydä oppijoita arvioimaan  ryhmätyöskentelyä TeamFluent-sovelluksessa tehtävän aikana tai heti sen päätyttyä. Voit myös pyytää heitä kirjoittamaan kommentteja tulosten herättämistä ajatuksista vastaamisen jälkeen. 

Tulosten tarkastelu

Tarkastelkaa tuloksia yhdessä ja keskustelkaa siitä, mitä niistä voi oppia. Voit lisäksi jakaa materiaalia ja suosituksia yhteistyötaidoista tai ohjata yksittäisiä ryhmiä työskentelyn parantamisessa.

Arvioinnin toistaminen

Jos tehtävä on pitkäkestoinen tai ryhmätyöskentely toistuvaa, teetä ryhmätyöskentelyn arviointi myöhemmin uudelleen joko yhden tai useamman kerran. Tällöin sovellus näyttää myös, miten tulokset ovat kehittyneet.

 

Harjoitus tekee mestarin!

Muistakaa, että osaaminen vaatii runsaasti harjoittelua. TeamFluent auttaa tarkastelemaan ryhmän edistymistä näyttäen tulosten kehittymisen ajan myötä. Toistakaa harjoitus aina 2-4 kertaa  valitsemienne taitojen osalta, kunnes ryhmänne toiminta on oikeasti kehittynyt.