Rakenna parempaa yhteistyötä.

Tue ja kehitä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja helposti, osana arjen opetustilanteita.

Kaikilla on oikeus oppia yhteistyötaitoja ohjatusti

Yhteistyön tekemistä ei opi kirjoista eikä sitä voi harjoitella yksin. Yhteistyötaitoja ei myöskään opi pelkästään osallistumalla ryhmätyöskentelyyn, vaan on tärkeää pysähtyä välillä arvioimaan yhteistyön sujuvuutta sekä omaa toimintaa ryhmässä.

 • TeamFluent® on tutkimuspohjainen, huippupedagogien rakentama digitaalinen työkalu
 • Sen avulla voi toteuttaa joustavasti ja vaivattomasti arviointisessioita, joissa oppijat arvioivat käyttäytymistään ryhmätyötilanteissa osana jokapäiväistä opiskelua
 • Se on tarkoitettu käytettäväksi eri oppiaineiden ja tieteenalojen substanssikurssien puitteissa tukemaan yhteistyötaitojen oppimista
 • Arvioinnin tulokset näkyvät sekä oppijalle että opettajalle ja tuloksia voi tarkastella sekä yksilö- että ryhmätasolla pitkäkestoisesti

TeamFluentin hyödyt

Oppilaille ja opiskelijoille

 • Mahdollistaa oman ja toisten toiminnan arvioinnin harjoittelun
 • Tuo välineitä ymmärtää minkälaista on hyvä yhteistyö
 • Auttaa kehittämään omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Opettajille

 • Tuo konkreettisia keinoja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen osana arjen opetustilanteita
 • Mahdollistaa opetussuunnitelmien toteuttamisen käytännössä

Oppilaitosjohdolle

 • Tuo kumuloituvaa tietoa siitä, miten taitoja on eri opetusryhmissä ja -tilanteissa harjoiteltu ja arvioitu
 • Mahdollistaa kehittymisen jatkuvan seuraamisen