TeamFluentin tarina

Huippututkimuksesta käytäntöön.

Opetuksen kehittäjiltä opettajille

TeamFluentin taustalla on laaja, poikkitieteellinen tutkimushanke nimeltään dLearn.Helsinki. Business Finlandin rahoittaman hankkeen tarkoituksena oli rakentaa tutkimuspohjainen sovellus ryhmätyötaitojen yhteisölliseen kehittämiseen. Hankkeeseen osallistui eturivin tutkijoita Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä sekä matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, ja sen ohjausryhmä koostui keskeisten sidosryhmien edustajista koulutuksen ja työelämän osaamisen alueilta.

Tutkimushankkeen aikana TeamFluent-sovellusta pilotoitiin ja validoitiin kattavasti oppilaitoksissa sekä yrityksissä. Projekti myös selviytyi finaaliin Suomen johtavassa tiedekilpailussa, Helsinki Challengessa. Kilpailussa tutkijatiimit työstävät ratkaisuja, jotka edistävät ihmiskuntaa saavuttamaan Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Tutkimushankkeen kaupallistamisen tuloksena TeamFluent Oy, Helsingin yliopiston spin out -yritys, perustettiin toukokuussa 2020.